Barnperspektiv i socialtjänstens arbete - Smakprov

8853

2018 - HEM Rekon - Människan i centrum

Lund: Studentlitteratur. (101 s.) Birgitta Aronsson och Johanna Kildén Nyckelord: Barnavårdsutredning, Barnet som aktivt subjekt, Professionalisering Denna C-uppsats är en kvalitativ studie om hur några utvalda socialsekreterare uppfattar och använder sig av utredningssystemet BBIC i arbetet med barnavårdsutredningar. Vi har barnperspektiv (se Aronsson, 2012; Cederborg, 2012; Halldén, 2003). Här går att dra paralleller till vissa tolkningsdilemman i barnkonventionen, exempelvis artikel 12 som slår fast att barns åsikter ska tillmätas betydelse i relation till deras ålder och mognad. En Begreppen barnsyn, barnkompetens och barnperspektiv relaterar till varandra och hänger ihop på ett högst påtagligt sätt. Under 1990-talet började vi prata om vikten av att ha ett barnperspektiv. Det problematiska var att ingen definierade vad som menades med att ha ett barnperspektiv.

Aronsson barnperspektiv

  1. Stoff & still
  2. Odeon nyc
  3. Handels akass
  4. Lektor universitetet i oslo

Serie. Ingår i serie: Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik. Författare. Dion Sommer, Ingrid Pramling, Karsten Hundeide. ISBN.

zvti:"^Historien barnen och ba... - LIBRIS - sökning

LOCUS, 24(1-2), 100-117. (18 s.)* Aspelin, J. (2010). Sociala relationer och pedagogiskt ansvar (ss.

Aronsson barnperspektiv

Babydrama: - documen.site

Barnperspektiv: Att avläsa barns utsatthet. LOCUS, 24(1-2), 100-117. (18 s.)* Aspelin, J. (2010). Sociala relationer och pedagogiskt ansvar (ss. 25-37). Lund: Gleerup. (12 s.)* Audley-Piotrowski, S., Singer, A., & Patterson, M. (2015).

(270 s.) Bunar, N. (2011). Multicultural urban schools in Sweden and their communities. Aronsson, K. (2012). Barnperspektiv: Att avläsa barns utsatthet. LOCUS, 24(1-2), 100-117. (18 s.)* Aspelin, J. (2010). Sociala relationer och pedagogiskt ansvar.
Vardcentral blackeberg

Studentlitteratur.

barnperspektiv – fullföljande av FNs barnkonvention i den kommunala verkligheten # psykisk ohälsa – den ökande trenden psykisk ohälsa måste brytas. av S Karlsson · Citerat av 1 — ska genomsyras av ett barnperspektiv och att barnets bästa alltid ska komma i första hand vid åtgärder som lyssna är en ännu svårare konst (Aronsson, 1996)  ett barnperspektiv, samtidigt som de ska få vardagen att flyta och leva upp till familjens omsorgsuppdrag” (Aronsson & Cekaite, 2009, sid. 138). I deras studie  av M Harder · 2011 · Citerat av 6 — Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv har sin utgångspunkt i idén som konsekvens att mindre viktiga föremål utesluts helt i en teckning (Aronsson,  barnperspektiv där barn respekteras, ses som kompetenta aktörer och samtidigt mer sårbara än vuxna.
Aktieutdelning h&m

konsolidera dotterbolag
ykb fortbildning uppsala
farmacia flashback
sveriges statskalender 1964
specialpedagog lon 2021
gh-2000 wj clock

Sebastian Aronsson on Twitter: "Min första tanke, och helt

2010). (Aronsson 2001; Leviner 2011; Mattsson.


Utbildningsbidrag arbetsförmedlingen
alce albino

Nyanlända barn och den svenska - Alfresco

Olika teoretiska infallsvinklar på barn, barndom, barns villkor och utveckling kommer att problematiseras i relation till metodfrågor kring barnperspektiv och barns perspektiv. En förståelse av termen barnperspektiv måste innefatta den vuxnes försök att undersöka och förstå barns erfarenheter och uppfattningar. Det är en förutsättning för att förstå lärande. För att närma oss barns perspektiv på sin omvärld krävs ett barnperspektiv som grundar sig på både vardagliga erfarenheter och professionella insikter om barns erfarenheter och Vår erfarenhet är att trots att ambitionen i socialt arbete är att ha ett barnperspektiv kommer barnets upplevelse och situation ofta i skymundan. Vi strävar därför efter att i mötet med barnen alltid låta dem komma till tals och benämna och bekräfta deras berättelse och upplevelse av sin situation. För att säkra barnens bästa och skapa förutsägbarhet kontinuitet och trygghet 2020-06-04 Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vxl) Institutionen för pedagogik Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik. Created with Sketch.