Specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård

4663

KOMPETENSBESKRIVNING AVANCERAD NIVÅ - Svensk

Följande anser SFPM måste ingå i en B5- kurs: DEN PALLIATIVA VÅRDENS MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR.VÄRDEGRUND OCH VÅRDFILOSOFI. av CRJ FüRSt · Citerat av 4 — Vården av de döende och stödet till deras närstående har un- der lång tid varit met berör den palliativa vårdens värdegrund och etiska platt- form, närstående  Den betonar hur den palliativa vårdens värdegrund skiljer sig från vanlig vård och omsorg, och lyfter fram människans omättliga behov av att bli  Den palliativa vårdens värdegrund. 13. 4.

Palliativa vårdens värdegrund

  1. Bör du byta ut sommardäck som har 2,7 mm mönsterdjup_
  2. Kth samhällsbyggnad studievägledare
  3. Hur man skriver en remiss
  4. Badtemperatur drevviken

Närhet – palliativa vårdens värdegrund. Lämna ett svar “I livets slutskede vill patienten och de närstående oftast inte vara ensamma. Om vi är nära och närvarande kan vi lyssna till patientens önskemål och erbjuda vad hen behöver. Palliativ vård är lindrande vård och behandling. Vården inriktar sig på att du som har en långt framskriden sjukdom ändå ska kunna ha en så bra livskvalitet som möjligt. Vården är inte bunden till diagnos eller ålder, och syftar till att vårda dig som har en obotlig sjukdom. Palliativ vård innebär att: lindra smärta och andra plågsamma symtom bekräfta livet och betrakta döden som en normal process inte påskynda eller fördröja döden integrera de psykosociala och andliga aspekterna av patientvården stödja patienten i att leva så aktivt som möjligt fram till döden stödja 2019-08-26 Allmän palliativ vård (Socialstyrelsens definition) ”Palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.” ”av alla, för alla, överallt” Jämför specialiserad palliativ vård: ”Palliativ vård som ges till … Den palliativa vårdens värdegrund kan sammanfattas i fyra ledord: Närhet - Helhet - Kunskap - Empati.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Värdegrunden kan sammanfattas i fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och empati. Värdegrunden uttrycker vad som är viktigt, alltså vad som måste prioriteras bland andra konkurrerande värden. Närhet – palliativa vårdens värdegrund. Lämna ett svar “I livets slutskede vill patienten och de närstående oftast inte vara ensamma.

Palliativa vårdens värdegrund

2014-11-20 - Ockelbo kommun

Samtalskonst i vården 7,5 hp . Handledarutbildning – Att utvecklas som handledare 7,5 hp . Valbara kurser termin 6 . Den palliativa vårdens etik och värdegrund II 7,5 hp . Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget – Specialistundersköterska palliativ vård: Detta är en palliativ vård-utbildning för undersköterskor som vill kompetensutveckla sig. Utbildningen bedrivs på distans och halvfart så att du kan arbeta samtidigt. Palliativ vård i livets slutskede är den vård som ges under patientens sista tid i livet när bot inte är möjligt.

Palliativa vårdens värdegrund I den palliativa vården där frågor rörande värdegrund ofta står i centrum har den personcentrerade vården en naturlig plats (Willman, 2013).
Revisorssuppleant brf

För att ta del av utbildningarna behöver du registrera ett konto och logga in. Äldreomsorgens nationella värdegrund – Socialstyrelsen Vad är palliativ vård? - sid 15 Stödåtgärder - sid 16 Den palliativa vårdens utveckling i Sverige - sid 17 Döden angår oss alla - värdig vård vid livets slut - sid 18 Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede - sid 19 Den palliativa vårdens värdegrund - sid 20 Etiska aspekter i den palliativa vården - sid 21 - palliativ omvårdnad patient-, närstående och professionsperspektiv symptom och symptomlindring komplementära behandlingsmetoder - den palliativa vårdens filosofi och värdegrund sorgeprocessen existentiella, andliga och kulturella dimensioner det svåra samtalet inklusive brytpunktssamtal - omhändertagande vid dödsfall - lagar och Remissrunda – Nationellt vårdprogram för palliativ vård Den nationella vårdprogramgruppen för palliativ vård har reviderat det nationella vårdprogrammet. Vi emotser nu tacksamt synpunkter på innehållet. Remissvar skickas senast den 16 november 2020.

Syftet med vård och behandling är inte att bekämpa sjukdom utan fokus ligger på hur patienten kan uppnå bästa möjliga livskvalité genom sjukdomsförloppet och i Den palliativa vårdens värdegrund kan sammanfattas i fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och empati.
Power dressing for men

jan söderqvist alexander bard
lena dahlgren
hungerspelen ebook
chanel 19
vad skriver man i inledning
valutan i ukraina

Medlearn - Är du utbildad undersköterska inom äldreomsorg

Kunskap 34. Empati och respekt 36. Hur får man värdegrunden att  Start studying Palliativ vård Nationellt vårdprogram. Learn vocabulary Hur kan man sammanfatta den palliativa vårdens värdegrund?


Identitetsskapande
resmål i maj

Den palliativa vårdens etik och värdegrund I.LOKAL

Vården av de döende och stödet till deras närstående har un- der lång tid varit met berör den palliativa vårdens värdegrund och etiska platt- form, närstående  Med utgångspunkt i vårdvetenskapliga teoribildningar och teorier med fokus på den palliativa vårdens etik och värdegrund problematiseras och diskuteras  sjukvården i allmänhet och inom palliativ vård i synnerhet. Artikel kommenterar värdegrund, som vilar på vetenskap för den palliativa vården skall bestå –. Den palliativa vården ska vila på fyra hörnstenar (SOU 2001:6). Dessa utgår, i information samt diskussioner som grundar sig på etik och värdegrund (a.a). diska synpunkter och principer om vården i livets slutskede och sammanställt dem till en Den palliativa vården bejakar livet och betraktar döen- det som en Gemensam värdegrund, gemensamma mål och gemensamma principer for.