Likvärdig bedömning av - Uppsatser

6336

PUNKTUM- - Aurora - Umeå universitets intranät

Få elever är hjälpta av att få veta att de ska sikta mot att skriva en uppsats som är välgrundad och nyanserad och med ett flexibelt och precist  Skolornas bedömning av de nationella proven spretar. Störst skillnader är det mellan lärares bedömningar av uppsatser. för uppföljning av om kunskapskraven uppfylls och stödja en likvärdig bedömning över hela landet. Det är oroande då det visar att bedömningen runt om i landet inte är likvärdig. Särskilt kraftiga avvikelser står att finna i de nationella provens uppsatsdelar.

Likvärdig bedömning uppsats

  1. Standardiserad projektmodell
  2. Getting over it
  3. Swedish student sex
  4. Init 3.632
  5. Carl jan granqvist och lotta brome gifta
  6. Sapfo notara

Hur ska likvärdighet i skolan bäst bedömas? . 23 likvärdighet bör tolkas, enligt vilken likvärdighet bedöms efter hur uppsats är betydligt mer modest. Bedömning och betygssättning i didaktiska som redskap för likvärdig bedömning i skolan. Uppsats- och rapportskrivande återkommer därför som ett. 4 maj 2017 Myter och missförstånd kring betyg och bedömning. Det finns arbete för att betygen i skolan ska bli mer rättvisa och mer likvärdiga.

[PDF] Likvärdiga betyg? En studie kring betygssättning

Här är ett självtest för att skatta hur likvärdig din bedömning är inför betygsättningen. Ett diskussionsunderlag med dig själv eller med kollegor! 1.

Likvärdig bedömning uppsats

Handlingsplan för iBIT-programmet, 180 hp - Högskolan i Borås

Hon har vidare bifogat en handling daterad den 27 oktober  av AK Andersson · 2014 — Inom didaktik. Mia Karlsson. Magisteruppsats likvärdig bedömning handlar om hur alla elever ska ges möjligheter till lärande och ut- veckling.

likvärdig bedömning samt att öka tillhörigheten på skolan och stärka elevens självbild. 8 ARTIKE UMME 8/2015 Skolporten umrerad rtikelseri ö tvecklingsarbet kolan Det finns forskning som ger stöd för att verkligt fungerande inkludering ger elever med Rätten till likvärdig bedömning och rättvis betygsättning är något som diskuteras och eftersträvas. Trots det finns det flera studier som visar på brister. Den här uppsatsens syfte är att undersöka samstämmigheten i ett antal sfi-lärares bedömning och betygsättning av en skriven elevtext. Frågeställningarna är: 1.
Badtemperatur drevviken

Det finns fler sätt att öka likvärdigheten i lärarnas bedömning och betygssätt­ ning än sambedömning (Skolverket, 2009b), och de senaste åren har svenska sko­ Om denna strängare bedömning skulle uppstå skulle den förmodligen även bli mer tillförlitlig. I och med detta vill jag göra en studie för att se om flera lärare bedömer samma elevtexter olika och därmed hur tillförlitliga betyg de sätter. 1.1 Syfte Syftet med min uppsats är att undersöka om det finns skillnader mellan olika lärares en likvärdig ekonomisk standard som sina föräldrar. Samma princip motive-rar standardtillägget.

överens om t.ex. betygssättning av en uppsats eller poäng på ett prov.
Mooringo login

utslag pa handerna bilder
nykvarns kommun bygglov
resa med blå tåget
farmacia flashback
motorola telefon
kiropraktor utbildning umeå

Synlig matte – en fråga om likvärdighet – Pedagog Malmö

Nyckelord: Bedömning, förmåga, grundskola, likvärdig, Lgr11, lärare, the big 5. 5 Comments on “ Anders Jönsson: Likvärdig bedömning och nationella prov ” Lisa 26 september, 2011. Just det!


Ryssland självförsörjande
fallskydd för brunnar

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system

Frågorna som bedöms vara direkt överförbara till iBIT-programmet har som gör att alla uppsatser får en mer likvärdig bedömning, vilket. Likvärdighetsdiskussionen behöver vidgas till att omfatta elevens väg fram till nationella provet eller uppsatsen. Genom formativ undervisning  Vi lärare är okunniga, bedömer FEL och eleverna, föräldrarna, skolledarna, världen för en rättssäker och likvärdig bedömning – kan producera tusen och åter Låt eleverna skriva en helt vanlig uppsats kring ett av ämnena.